MINIMI SINDACALI TERZIARIO IN VIGORE DAL 1/1/2002 – EURO