Data Management, Mancato Accordo mobilità 07/07/2010