Cerved Group, MF Honyvem, affitto azienda art. 47 L. 428/90, Accordo 10/01/2012