B.T.V., Accordo L. 178/2020 proroga Cigd 30/01/2021